Bardzo wiele osób decyduje się na uruchomienie własnej firmy jeszcze podczas studiów. Jest to obecnie dość powszechnie spotykane zjawisko.

Stosunkowo często pada w tym kontekście pytanie dotyczące tego czy opłaty za naukę na uczelniach wyższych stanowią tak zwany koszt podatkowy (mówiąc innymi słowy – czy przedsiębiorca może odliczyć sobie od podatku wydatki poniesione na szkołę). Taka możliwość istnieje tylko wówczas, jeśli kierunek studiów jest ściśle związany z profilem firmy – dla przykładu ktoś studiuje informatykę i prowadzi działalność w zakresie projektowania stron internetowych.

Nie ma w tym momencie znaczenia czy są to studia dzienne, zaoczne czy też wieczorowe. Jeżeli natomiast opłata za studia została uiszczona przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, wówczas przedsiębiorca nie może sobie tej kwoty „wrzucić” w koszty. Podsumowując – płatność za studia stanowi koszt podatkowy w dwóch sytuacjach, gdy kierunek ma związek z działalnością i gdy należność uregulowano w odpowiednim czasie.