Internet otwiera przed jego użytkownikami możliwości jakie do tej pory były nigdzie nie osiągalne. Można w nim prowadzić działalność nie tylko bezpośrednio z nim związaną, ale także w tradycyjnej formie. Takie połączenie wręcz idealnie pozwala maksymalizować dochody.Jednym ze stosunkowo mało popularnych przykładów są pożyczki internetowe. W Polsce mimo znacznej popularności internetu, pożyczki zawierane za jego pośrednictwem są dopiero w fazie rozruchu. Ten zupełnie niedoceniany przez inwestorów dział biznesu posiada duże perspektywy rozwoju. Zapotrzebowanie na takie alternatywne pożyczki jest obecnie bardzo duże i stale rośnie. Zatem osoby i firmy mające wolne środki finansowe mogą na tym nieźle zarobić. Serwisy pośredniczące w udzielaniu takich pożyczek mogą ułatwiać działanie obu stronom transakcji. Dzięki zbieranym informacjom oraz opiniom od innych użytkowników, budowana jest wiarogodność zarówno kredytodawców jak i kredytobiorców. W ten sposób inwestorzy mogą udzielać pożyczki stosunkowo bezpiecznie na odpowiedni procent. Ponieważ przy takich operacjach banki dodatkowo pobierają prowizje i inne opłaty, to transakcje z ich pominięciem są dobre dla wszystkich. Pożyczkodawca otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż na lokacie bankowej, a pożyczkobiorca tańszym kosztem pożycza pieniądze. Przy stosunkowo ostrożnym inwestowaniu może być to zatem całkiem dobry pomysł na biznes.